Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ihned při předání zboží nebo do 24 hodin od doručení zboží.

Učiní-li kupující reklamaci písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje a popis vady.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná od předání/doručení zboží prodávajícímu.

Zboží by mělo být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění.

Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva,  jako by se jednalo o porušení smlouvy.